Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Dátum: 18.08.2014 | Kategória: Úradné oznamy

Združenie lesomajiteľov Papradno, pozemkové spoločenstvo prostredníctvom prípravného výboru oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2014 o 13.00 hod v Kultúrnom dome Papradno.

Vážení vlastníci!

Z dôvodu, že na zasadnutí zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností patriacich do pozemkového spoločenstva Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno dňa 29.06.2014 bola nízka účasť, spoločenstvo ZDL-PS Papradno v zmysle zákona č.97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách pôjde do likvidácie a zanikne.

Prípravný výbor pripravuje založenie nového spoločenstva v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách a žiada záujemcov o vyplnenie a doručenie priložených tlačív.

S pozdravom

Ing. Ján Strašík

Priložený súbor [DOCX - 16.27 kB]


06.07.2015 | Oznámenie

Dňa 21.06.2015 o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bolo prijaté nasledovné uznesenie.


03.06.2015 | Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno v likvidácii, IČO: 17060834 oznamuje konanie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2015 o 14:00 hod. v kultúrnom dome Papradno.


21.11.2014 | Oznámenie o vstupe do likvidácie

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno v likvidácii


18.08.2014 | Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Združenie lesomajiteľov Papradno, pozemkové spoločenstvo prostredníctvom prípravného výboru oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2014 o 13.00 hod v Kultúrnom dome Papradno.


26.05.2014 | Pozvánka na členskú schôdzu

Dňa 29.06.2014, t.j. v nedeľu o 13,00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome Papradno zasadnutie zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

staršie oznamy

Anketa

Je táto stránka pre Vás prínosom?

áno (102 hlasov, 66%)

nie (52 hlasov, 34%)

Celkovo hlasov: 154