Pozvánka na členskú schôdzu

Dátum: 26.05.2014 | Kategória: Úradné oznamy

Dňa 29.06.2014, t.j. v nedeľu o 13,00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome Papradno zasadnutie zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno prostredníctvom výboru oznamuje konanie zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2014 o 13:00 hod v Kultúrnom dome Papradno a pozýva naň všetkých vlastníkov spoločne obhospodarovanyých nehnuteľností patriacich do pozemkového spoločenstva Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno, podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia zhromaždenia vlastníkov, oboznámenie členov o existencii nového zákona o pozemkových spoločenstvách
  2. Návrh zmeny Zmluvy o založení spoločenstva (doplnenie podstatných náležitostí v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov) a prijatie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v úplnom znení (prispôsobenie právnych pomerov ustanoveniam zákona o pozemkových spoločenstvách), schválenie členov patriacich do orgánov spoločenstva a schválenie osôb oprávnených konať v mene pozemkového spoločenstva
  3. Diskusia
  4. Záver

Prosíme každého vlastníka spoločne obhospodarovaných nehnuteľností o účasť na zhromaždení vlastníkov, nakoľko toto zhromaždenie, vyplýva z nového zákona o pozemkových spoločenstvách a je vecou zodpovednosti každého z nás, aby nízka účasť nemala neprzianivé následky na spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.

Priložený súbor [JPG - 948.72 kB]


06.07.2015 | Oznámenie

Dňa 21.06.2015 o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bolo prijaté nasledovné uznesenie.


03.06.2015 | Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno v likvidácii, IČO: 17060834 oznamuje konanie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2015 o 14:00 hod. v kultúrnom dome Papradno.


21.11.2014 | Oznámenie o vstupe do likvidácie

Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno v likvidácii


18.08.2014 | Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Združenie lesomajiteľov Papradno, pozemkové spoločenstvo prostredníctvom prípravného výboru oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2014 o 13.00 hod v Kultúrnom dome Papradno.


26.05.2014 | Pozvánka na členskú schôdzu

Dňa 29.06.2014, t.j. v nedeľu o 13,00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome Papradno zasadnutie zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

staršie oznamy

Anketa

Je táto stránka pre Vás prínosom?

áno (102 hlasov, 66%)

nie (52 hlasov, 34%)

Celkovo hlasov: 154